Tietosuoja

Tämä on Kauneushuone Katariinan/Milla Mäenpää Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

1.Rekisterin pitäjä
Kauneushuone Katariina/ Milla Mäenpää Oy,Y-tunnus 0718203-8,
Nallenpolku 2 a, 02110 Espoo
Milla Ranta
+358 45 2454692
millamaenpaa3@gmail.com

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Milla Ranta
+358 45 2454692
millamaenpaa3@gmail.com

3.Rekisterin nimi
Milla Mäenpää Oy asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä
markkinointi ja palvelun tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen. Tietoja ei käytetä
automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5.Rekisterin tietosisältö
Timma.fi- palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
-tiedot palvelun kautta tehdyistä ajanvarauksista
-suostumus/ kieltäytyminen saada suoramarkkinointia
Kauneushuone Katariinan asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
-nimi
-tiedot asiakkaalle tehdyistä hoidoista
-tiedot asiakkaalle myydyistä ja suositelluista tuotteista

-allergiat, sairaudet ja lääkitykset eli kontraindikaatiot hoidoille ja tuotteille

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä ja palvelua
käytettäessä sekä hoitolan kotisivuilla olevan yhteydenotto-lomakkeen yhteydessä.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille
osapuolille.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa, ja niihin
on pääsy ainoastaan hoitolan omistajalla.
Asiakastietoja sisältävä sähköinen järjestelmä( Timma.fi-palvelu) on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanalla, palomuurilla ja muilla
teknisillä keinoilla.

9. Tarkastusoikeus
Jokaisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin
on tallennettu. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla
tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti yrityksessä. Pyynnöt tulee
lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

10.Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle
virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa
vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto, ja millä tavoin korjaus pyydetään
tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi
TIETOSUOJAVALTUUTETUN VALMISTA LOMAKETTA